facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Projekty

 • Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie 7 projektów uzyskało dofinansowanie:

  1. Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (wieloobszarowe wsparcie dla całej Uczelni, w tym wsparcie studentów, kadry naukowo-dydaktycznej, kadry administracyjno-kierowniczej, a także modernizacja stron Internetowych oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów).

  2. Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko- krakowskiego BioGalmany (projekt realizowany we wspólpracy WBiOŚ z JST)
  3. Projekt uzyskał także dofinansowanie na aparaturę badawczą z WFOŚiGW.

  4. PIK - Program Nowych Interdyscyplinarnych Elementów Kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia (wykonawca WMFiCH  - projekt uzyskał największą ilość punktów i zdobył I miejsce na liści rankingowej

  5. Kariera zaczyna się na Uczelni (wykonawca WIiNoM) 

  6. i 7. Projekty partnerskie WEiNoEAkcent@net (współpraca polsko-czeska) i High school teacher competence in change (współpraca Grupy Wyszehradzkiej)

Newsletter

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami! Podaj swój adres e-mail, na który ma być wysyłany nasz newsletter.

12 + 0 =
Wpisz wynik działania.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Strona internetowa bez barier
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.